©2023 by SKTR. Proudly created with Wix.com

innkalling og protokoller

NESTE STYREMØTE

Dato for neste styremøte er under planlegging, og vil bli annonsert på facebook og på hjemmesiden, straks det er klart. 

Alle medlemmer er velkommen til å delta under årsmøtet. 

Referatet vil bli lagt ut på denne siden. 

PROTOKOLLER OG INNKALLELSER

Legge inn filen til signert protokoll, her ?? Slik som norges klatreforbund gjør?