innkalling og protokoller

NESTE STYREMØTE

Dato for neste styremøte er under planlegging, og vil bli annonsert på facebook og på hjemmesiden, straks det er klart. 

Alle medlemmer er velkommen til å delta under årsmøtet. 

Referatet vil bli lagt ut på denne siden. 

PROTOKOLLER OG INNKALLELSER

Legge inn filen til signert protokoll, her ?? Slik som norges klatreforbund gjør? 

 

 

 

 

 

©2023 by SKTR. Proudly created with Wix.com