top of page

NM 2024

ARRANGØR: NANNESTAD IDRETTSLAG

17.08.2024

Dame i supersnake.jpg

ROMERIKES RÅESTE

Om løpet

OM LØPET

Romerikes Råeste ble i år arrangert av Nannestad IL/friidrett, og var da tidenes første Norgesmesterskap! Det ble en folkesfest med Norges beste hinderløpere, internasjonale eliteutøvere, og ikke minst mangfoldet av mosjonister som kan konkurrere eller bare leke seg gjennom NM-løypa.

Neste år har vi vært så heldige å få med oss Nannestad IL igjen, til å arrangere NM i hinderløp!

Løpet blir i stor grad likt som i år, men med forbedringer på alle områder, for å levere ennå et vellykket Norgesmesterkap!

Er du nysgjerrig på hvordan det hele ble arrangert, regler o.l, kan dere lese informasjonsskrivet som ble sendt ut til alle deltakerne. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det vil bli gjort endringer, spesielt på reglene til konkurranseklassene. Ikke glem, disse skrivene gjelder for løpet som ble arrangert i år (2023):

Offisielt informasjonsskriv for mosjonister kan lastes ned her.

Offisielt informasjonsskriv og REGELHÅNDBOK for konkurrerende klasser kan lastes ned her

Løype:
8 km for konkurrerende klasser, mosjonister og lag, 5 km mosjonister og lag, og 2 km for Råtasser.
Klasser:
Konkurrerende: elite, alder, junior (15-18) og internasjonal elite og aldersklasser.
Andre: 8 eller 5 km for mosjonist med eller uten tidtagning, ungdom, lag og bedriftslag.
Antall hinder:
70+
Puljer:
Ikke bestemt. Avhenger av antall påmeldte.
Konkurrerende klasser løper først. Deretter 8 km mosjonistklasser, lag og junior. Til slutt 5 km mosjonist, lag og junior
Regler:
Eliteutøvere følger FISO sine regler med bl.a tre armbånd. Detaljer kommer senere.
Mosjonister må ta 10 burpees ved hindere de ikke klarer å fullføre.
Priser:
Merk - prisene vil øke etterhvert som vi nærmer oss løpsdagen:
Råtassen (4-12 år), 295,-. Endres ikke.
Junior (13-17 år), 350,-. Øker: 1. mars 450,-, 1. mai 550,- og 1. juli 650,-.
Mosjonister og lag, 450,-. Øker: 1. mars 600,-. 1. mai. 700,-. 1. juli 800,-.
Elite: 899,-. Endres ikke.
Påmelding:
For ungdom, mosjonister og lag (gjelder kun Romerikes Råeste,
da det ikke er avklart hvem som arrangerer NM):
Kvalifiseringskrav, norske statsborgere

For å kvalifisere til å delta som elite eller i aldersklasse under NM, må følgende kvalifiseringskrav tilfredstilles:

KVALIFISERINGSKRAV

NORSKE STATSBORGERE

VOKSNE (18 ÅR OG OPPOVER)

For å kvalifisere til å delta i elite- eller aldersklasse under NM, må følgende kvalifiseringskrav tilfredstilles:

1. Oppnå en plassering blant de øverste 20% i et hinderløp i 2023 eller 2024 i klassen for kvinner eller menn. Hvis det er flere distanser tilgjengelig i løpet, vil kvalifiseringen gjelde for hoveddistansen.

2. Medlemskap i en organisert hinderløps- eller friidrettsklubb (underlagt NFIF).

3. Betalt årslisens for 2024. Les mer om lisens her.

4. Norsk statsborgerskap (gjelder utenlandske utøvere). 

5. Opplyse oss om en ca. tid på 10 km, vanlig løp.

6. Sende søknad (må fylles ut på pc, mac eller pad. Skjema blir ikke fullstendig på mobil)

KVALIFISERTE UTØVERE TIL NM 2024, FRA NORSKE LØP I 2023

NM

Sjekk følgende fil:"Kvalifiserte utøvere til NM 2024, fra NM 2023" for å se om navnet ditt er oppført.

Samtlige utøvere er inkludert i denne listen (elite, alder, junior, internasjonal, åpen). Nivået er derfor svært høyt, så kun de aller beste utøverne er kvalifisert. Men fortvil ikke, 20% regelen gjelder alle hinderløp i Norge. Det vil derfor være enklere å kvalifisere seg i andre løp. 

Bootcamp Survivor: 

Kvinner: 1-23 plass. 

Menn: 1-33 plass. 

Barskingen:

Kvinner: 1-48 plass.

Menn: 1-129 plass. 

Navy Race:

Kvinner

Eliteklasse: 1. plass t.o.m Renate Henriksen

Seal: 1-7 plass. 

Ordinær: 1-74 plass plass

Menn: 

Eliteklasse: 1-43 plass

Seal: 1-22 plass

Ordinær: 1-64 plass

Andre løp:

20% av alle deltakere, ditt kjønn, hoveddistansen. 

JUNIOR (15-18 ÅR)

1. Du må være fylt 15 år innen 19.08.2024 (denne datoen vil endre seg når vi vet datoen for når løpet går). Og kan ikke være eldre enn 18 år, samme dato. 

2. Du må være medlem av en friidrettsklubb/organisert hinderløpsklubb, eller gå på en idrettslinje. 

3. Være norsk statsborger (gjelder utenlandske utøvere). Har du ikke dette, kan det søkes om dispensasjon. Se under.

4. Opplyse om en ca. tid på 10 km, vanlig løp. 

5. Du trenger ikke å søke om plass, da disse tingene må fylles ut under påmelding. 

Dersom du er 18 år og lurer på om du skal løpe junior eller senior-klasse, vil det være lettere å få en god plassering i juniorklassen, mens det er i seniorklassen er større premier. Dette velger dere selv. 

utenlandske statsborgere i norge

Er du ikke norsk statsborger, men bor i Norge, kan du søke om dispensasjon hos Norges Friidrettsforbund.

Prosessen er som følger:

1. Søk om deltakelse hos Norges Hinderløputvalg først, slik at vi vet om du er kvalifisert.

2. Når vi har godkjent søknaden din, sender vi deg en bekreftelse på at du er kvalifisert.

3. Søk om dispensasjon hos NFIF og legg ved vår bekreftelse i søknaden. Les mer om deres krav på deres hjemmeside, og send søknad til dem. Husk å bekrefte at du tilfredsstiller alle kravene, ved å svare spesifikt på de ulike kravene. Benytt det norske navnet vårt; Hinderløpsutvalget, da de ikke er kjente med NOCRA, som er det internasjonale navnet vårt. 

Ellers oppfordrer vi alle om å søke om Norsk statsborgerskap for fremtidige mesterskap. 

SØKNADSFRIST ??.??.2024

Søknadskjema
Søk her

Takk for at du sendte inn!

PÅMELDING

Man kan melde seg på før man har blitt godkjent. Men dersom søknaden ikke blir godkjent, vil påmeldingen automatisk bli endret til åpen klasse, med tidtagning. Mellomlegget på prisen blir ikke erstattet. 

Man melder seg ikke på elite eller aldersklasse, da begge klassene løper sammen. De 10 beste kvinnene og 10 beste mennene under NM24, blir kvalifisert i eliteklassen. Deretter blir de resterende løperne kvalifisert i aldersklasse. Så dersom du kommer på 10 plass i elite, men som tilsvarer en 1. plass i din aldersklasse, blir din kvalifisering 10 plass i elite.

Startpuljene blir derfor ikke delt inn i elite og aldersklasser, men deles inn i kvinner og menn. Vi vil prøve å fordele de beste deltakerne i de førte puljene. Samme metode som benyttes under EM. 

Alle utøvere som blir kvalifisert som eliteutøvere til VM, blir plassert i pulje 1, uavhengig av 10 km tid. Vi vil også kunne gjøre unntak med utøvere som er kvalifisert som aldersklasseutøvere til VM. 

Påmeldingen under gjelder ikke NM ennå, men Romerikes Råeste 2024:

Har du spørsmål vedrørende kvalifisering, send til kvalifisering@nocra.no

Kvalifiseringskrav, internasjonal klasse

INTERNASJONAL KLASSE

Tilfredsstille krav fra eget nasjonalt Forbund. 

 

Kontakt ditt nasjonale hinderløp-forbund om krav de stiller for å delta i internasjonale mesterskap. Ved påmelding må det oppgis hvilket forbund du er tilknyttet.

Informasjonskriv og regelbok kan lastes ned her. PS - DETTE GJELDER FOR 2023

Kvalifiseringskrav i NM, til andre mesterskap

KVALIFISERING I NM

TIL INTERNASJONALE MESTERSKAP

NM er kvalifiseringsløp til EM og andre internasjonale mesterskap. Når det gjelder kvalifisering til VM, er det NOCRA som plukker ut disse, på grunnlag av årets og fjorårets resultater. Les mer om dette her. 

HVEM KVALIFISERER TIL EM OG ANDRE INTERNASJONALE MESTERSKAP?

1.-10. plass elite (kvinner og menn). Forbeholdt minimum 20 deltakere i klassen.

1.-10. plass aldersklasse (kvinner og menn). Forbeholdt minimum 20 deltakere i klassen.

 

Dersom det er under 20 deltakere i de ulike klassene (elite/aldersklasse), er det 50% av deltakerne som blir kvalifisert. Ex: hvis det er 14 deltakere i aldersklassen 20-30 år, er det 1.-7. plass (50% av 14) som kvalifiserer. Eller, hvis deltakerantallet er oddetall, f.eks 3 deltakere i aldersklassen 50+, er det 2 deltaker som blir kvalifisert, - i løpers favør.

Oversikt over hvem som kvalifiserte seg i elite og aldersklasse fra NM i 2023, finner du på vår side om EM. Klikk her. Listen ligger nederst på siden. 

bottom of page