top of page
Sertifikat.jpg

NORWEGIAN OBSTACLE COURSE RACE ASSOCIATION/

NORGES HINDERLØPUTVALG

NOCRA er en uavhengig  forening, med mål om å fremme og styrke hinderløpsporten, nasjonalt og internasjonalt. 

NOCRA ble stiftet som en forening i 2018 og ble medlem av den internasjonale foreningen WORLD OCR, november 2020. NOCRA ble underlagt Norges Friidrettsforbundet, januar 2021, og ble da gjort om til Norges Hinderløputvalg. 

NOCRA JOBBER FOR Å:

1. Etablere hinderløp som idrett i Norge. 

2. Tilrettelegge for et bredt hinderløpmiljø i Norge. 

 

3. Strukturere hinderløp i Norge etter internasjonale og nasjonale retningslinjer. 

FORMÅLET SKAL OPPNÅS GJENNOM FØLGENDE AKTIVITETER: 

1. Formidle informasjon om alt som er relatert til hinderløp.

 

2. Sikrestille klare retningslinjer for hinderløp i Norge.

3. Kontakt med nasjonale og internasjonale Forbund.

4. Etablere hinderløpklubb-struktur i Norge. 

 

bottom of page